Οικολογική
Διαχείριση
Ελαστικών

Μια διαδικασία που οδηγεί
σε αειφόρο ανάπτυξη
και ένα βιώσιμο μέλλον

Μια διαδικασία που οδηγεί σε αειφόρο ανάπτυξη και ένα βιώσιμο μέλλον

για

  1. Διατήρηση των φυσικών πόρων
  2. Προστασία των οικοσυστημάτων και της άγριας πανίδας
  3. Μείωση της ζήτησης για πρώτες ύλες
  4. Εξοικονόμηση ενέργειας
  5. Μείωση των εκπομπών άνθρακα που αλλάζει το κλίμα

Οικολογική Διαχείριση Ελαστικών

Κυκλική
Οικονομία

RAP
ELT

Έρευνα και Ανάπτυξη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Νέα

Ποιοι
Είμαστε

Η Ecoelastika είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία, υπεύθυνη για την οικολογική διαχείριση των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής.

Πρόκειται για το μοναδικό εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων

Το 2020

0
Αποσυρόμενοι τόνοι ελαστικών
0
Συλλεγόμενοι τόνοι ελαστικών
0
Ανακύκλωση
0%
Ενεργειακή αξιοποίηση

Πρόσφατες Δράσεις

ecoelastikaspots

Ήρθε η ώρα να αλλάξεις τα λάστιχα του αυτοκινήτου ή της μηχανής σου;

Τώρα είναι η στιγμή που μπορείς να επιλέξεις ένα υπεύθυνο
πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ-συνεργείο, «ecoelastikaspot».

Μενού